I am Just a Stranger

I am Just a Stranger

Genesis 23:1-6

I. Abraham’s Anguish (vs. 1-6)

II. Abraham’s Arrangement (vs. 9-18)